Elområden.se - Din plats på elmarknadenElområden.se

Elområden

Din guide till den nya elmarknaden

Här hittar du ditt elområde, nätområde, nätbolag och information om hur elområden påverkar dig som elkund.

Elområden infördes den 1 november 2011. Ditt elpris avgörs av ditt elområde.

Hämta elområde från din position

Sök elområde

  • Ditt elområde är:
  • Du har normal elskatt
  • Din nätägare är:
  • Ditt nätområdes-id är:
  • Nätområdets namn är:

Kartorna visar vilket elområde du tillhör baserat på din IP-adress . För exaktare position, skriv in adress och ort ovan.

Översikt över Sveriges elområden

elomraden
prisområden 1 2 3 4

Här är din position. För exaktare position, skriv in din adress ovan.